Podmínky prodeje

Tyto prodejní podmínky se vztahují na nákup produktů z internetového obchodu Polar Electro Oy („Polar“) UK na adrese https://www.polar.com  .

Polar nabízí také několik různých služeb, které mohou podléhat dalším podmínkám používání a nákupu. Používáním dalších služeb Polar zároveň vyjadřujete souhlas s podmínkami platnými pro službu, kterou používáte („Podmínky používání“).   Pokud jsou tyto podmínky prodeje v rozporu s podmínkami použití, uplatňují se podmínky používání.

Než si objednáte jakékoli zboží, přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky. Objednávkou souhlasíte s těmito Podmínkami prodeje.

 

1 UJEDNÁNÍ

Vaše objednávka je nabídkou společnosti Polar ke koupi produktu nebo služby. Pokud jste si zakoupili produkt nebo službu od společnosti Polar, zašleme vám e-mailem potvrzení („Potvrzení objednávky“) s dalšími informacemi. Potvrzení objednávky je zároveň obchodní smlouvou mezi vámi a společností Polar.

Jakmile odešleme produkt/y nebo služby, které jste si objednali, zašleme vám e-mail („Potvrzení o dodávce zboží“) s potvrzením o odeslání zboží a informacemi o sledování zásilky.

Pokud budeme objednané produkty nebo služby doručovat ve více zásilkách, můžeme odeslat samostatné Potvrzení o dodávce zboží pro každou zásilku.

Dokud vám nezašleme Potvrzení o dodávce zboží, můžete objednávku bezplatně zrušit. Jakmile je produkt odeslán, platí podmínky pro vrácení zboží.

Upozorňujeme, že naše výrobky prodáváme v baleních, jaká si spotřebitelé obvykle objednávají.

 

2 PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Nahlédněte do našich Podmínek pro vracení zboží , kde jsou uvedeny naše zásady vrácení zboží, které se vztahují na produkty prodávané prostřednictvím online obchodu Polar.

Vlastnictví vrácených produktů přechází zpět na společnost Polar, jakmile obdržíme produkty na zpáteční adresu uvedenou společností Polar. Společnost Polar může také vrátit peníze, aniž by požadovala vrácení produktu, ale nemůžete požadovat vrácení peněz, aniž byste vrátili produkt/y, které jste zakoupili.

 

3 CENY A DOSTUPNOST

Všechny ceny na našem webu zahrnují příslušnou daň z přidané hodnoty (DPH ve výši 21 %).

Dostupnost každého produktu je na naší webové stránce zobrazena co nejpřesněji. Pokud vaši objednávku nelze doručit v přiměřené době, má společnost Polar právo tuto objednávku zrušit. V takovém případě společnost Polar vrátí uhrazenou kupní cenu.

Vezměte prosím na vědomí, že dodací lhůty, které jsme uvedli, jsou pouze orientační a nezaručují doručení v této lhůtě.

 

4 INFORMACE O VÝROBKU

Podrobné informace o produktu, který se chystáte koupit, najdete zde .

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny, varování a další materiály přiložené k objednanému zboží.

Osvědčení o schválení produktů a zákonné požadavky si můžete přečíst zde .

 

5 DORUČENÍ

Zboží doručujeme pouze na adresy ve Spojeném Království. Všechny objednávky jsou dodávány podle údajů, které jste uvedli při zadávání objednávky.

 

6 ZBOŽÍ V PŘEDPRODEJI

Zboží určené v předprodeji je ve webové prodejně jasně označeno. Předprodej znamená, že si můžete předobjednat nový produkt, který je stále ve fázi vývoje a dosud není připraven k odeslání. Z tohoto důvodu je datum dostupnosti předprodávaného produktu (produktů) pouze orientační a v důsledku neočekávaných okolností může dojít ke zpoždění.

Při nákupu zboží v předprodeji musíte za produkty zaplatit během zadávání objednávky.

 

7 PLATEBNÍ METODY

V závislosti na zemi, ze které objednáváte, lze objednávky platit kreditní kartou, prostřednictvím služeb PayPal, Klarna, Sofort nebo iDeal. Ostatní platební metody nejsou podporovány. Platební metody jsou poskytovány jako služba prostřednictvím společnosti Worldpay, na jejíž stránky budete přesměrováni pro zpracování samotné platební transakce.

V závislosti na instituci, která vám vydala kreditní kartu (vydavatel kreditní karty nebo banka) mohou být za zahraniční transakce účtovány další poplatky.

 

7.1 Paypal – služba není dostupná v Japonsku, Singapuru, Hongkongu a v Austrálii

PayPal je služba pro převod plateb, která vám umožní zaplatit za nákup pomocí účtu PayPal nebo kreditní karty spojené s vaším účtem Paypal.

 

7.2 Sofort – dostupné v Rakousku, Belgii, Německu, Itálii, Španělsku a ve Švýcarsku

Při platbě prostřednictvím Pay Now (SOFORT Direct Banking) budou vaše osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje a údaje o objednávce, zpracovány společností Klarna.

 

7.3 iDeal – dostupné v Nizozemsku

Platební metoda iDEAL je k dispozici zákazníkům sídlícím v Nizozemsku. Zákazníci, kteří platí prostřednictvím služby iDEAL, provádějí své platby bankovním převodem v reálném čase.

 

7.4 Google Pay – dostupné v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Spojeném království

Google Pay je platforma digitální peněženky a online platební systém, který nabízí způsob platby pomocí kreditních karet uložených ve vašem účtu Google.

Další informace o Google Pay najdete na stránce Nápověda Google Pay .

 

8 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI POLAR ZA VÝROBKY

Společnost Polar zaručuje, že na její výrobky bude poskytována mezinárodní záruka v souladu s příslušnými záručními podmínkami .

Společnost Polar ani společnosti ve skupině Polar nenesou odpovědnost

(i) za jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené použitím produktu nebo služby zakoupené od společnosti Polar nebo společnosti patřící do skupiny Polar nebo způsobené porušením smlouvy se společností Polar;

  1. ii) za jakékoli nepřímé škody (ztráta příjmu nebo výdělku, ztráta dat, ztráta dobrého jména apod.)

(iii) za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které nelze rozumně předvídat v době uzavření smlouvy.

Pokud příslušné právní předpisy nevyžadují jinak, odpovědnost společnosti Polar za škody je omezena na hodnotu zakoupených produktů nebo služeb.

Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na úrazy, u nichž nelze odpovědnost omezit zákonem.

Společnost Polar nenese odpovědnost za zpoždění dodávky nebo jiná narušení způsobená okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu (vyšší moc). V případě zpoždění dodá společnost Polar produkty a služby, které jste si objednali, jakmile to bude přiměřeně možné.

 

9 ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ

Produkty a služby společnosti Polar jsou často zaměřeny na fyzicky aktivní lidi a obsahují funkce, které podporují fyzickou aktivitu. Pokud trpíte onemocněním (chorobami), které omezují fyzickou aktivitu (například onemocnění věnčitých tepen), nebo máte podezření, že byste je mohli mít, před použitím produktů nebo služeb Polar vždy konzultujte lékaře. Společnost Polar neodpovídá za žádné škody, které mohou vyplynout z toho, že nebudete moci používat produkty nebo služby společnosti Polar.

 

10 INFORMACE O OSOBNÍM ÚČTU

Pokud máte svůj účet v našem internetovém obchodě, jste odpovědní za utajení svého uživatelského jména a hesla. Měli byste přijmout veškerá nezbytná opatření, abyste zajistili, že vaše uživatelské jméno a heslo nepadnou do nepovolaných rukou. Pokud máte podezření, že vaše uživatelské jméno a heslo bylo nesprávně použito nebo máte podezření na zneužití, okamžitě kontaktujte společnost Polar.

Za veškeré nákupy provedené prostřednictvím vašeho účtu jste vždy odpovědní, a to i v případě zneužití.

Jste vždy zodpovědní za přesnost informací, které nám poskytnete. Chcete-li aktualizovat své kontaktní informace a další informace o sobě, přihlaste se ke službě.

Žádnou ze služeb poskytovaných společností Polar nesmíte žádným způsobem využívat

(i) tak, abyste způsobili nebo mohli potenciálně způsobit jakékoli poškození, nefunkčnost nebo přerušení služby nebo služeb společnosti Polar;

  1. ii) v rozporu se zákonem, v souvislosti s jakoukoli trestnou či neetickou činností;

iii) způsobem, který by mohl způsobit újmu, obtěžování nebo podráždění třetí straně.

Společnost Polar si vyhrazuje právo odmítnout vám poskytování služeb a zrušit váš uživatelský účet, pokud porušíte tyto podmínky, jakékoli další podmínky používání výrobku nebo služby stanovené společností Polar, příslušné zákony a předpisy nebo osvědčené postupy.

 

11 PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto prodejní podmínky se řídí zákony Švýcarska. Všechny spory vyplývající z těchto prodejních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou řešeny jednáním. Nelze-li spor urovnat, lze věc předložit příslušnému okresnímu soudu.

 

12 ZMĚNY

Společnost Polar si vyhrazuje právo provádět změny zásad vztahujících se na její webové stránky, změny podmínek a zásad používání a změny těchto podmínek prodeje. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky, které platí při objednávání produktů nebo služeb. Pokud je některá z podmínek obsažených v těchto prodejních podmínkách považována ze zákona za neplatnou, nemá to vliv na platnost ostatních podmínek. Doporučujeme vám tyto podmínky pravidelně číst, abyste se seznámili s případnými změnami.

 

13 PORUŠENÍ SMLOUVY

Pokud společnost Polar nevymáhá jakoukoli podmínku této smlouvy, neznamená to, že se vzdá svých práv ke stejné nebo jiné smluvní podmínce k jakémukoli pozdějšímu datu.

 

14 DĚTI

Neprodáváme žádné produkty ani služby nezletilým. Produkty určené pro dospělé mohou kupovat pouze dospělí. Pokud je vám méně než 18 let, můžete nakupovat pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.

 

15 KONTAKTNÍ INFORMACE

Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND